• Διάρκεια
  Σύνολικές ώρες σεμιναρίου
  50 - 200 ώρες

Αναμένεται το Πρόγραμμα Voucher "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣγια εργαζόμενους

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την ενίσχυση, τη συμπλήρωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναμικού της χώρας. Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: Σε αντίθεση με προγράμματα που είχαν προωθηθεί μέχρι σήμερα, τα οποία είχαν κατά βάση έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 Δικαίωμα Συμμετοχής

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει:

 • Να είναι εργαζόμενοι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

 Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με:

 • 12 ώρες Δια ζώσης Εκπαίδευση 
 • 48 ώρες Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
 • 20 ώρες Ασύγχρονη Εκπαίδευση
 • Διάρκεια μαθημάτων: 4 ώρες/ημέρα
 • Πρωινάμεσημεριανά και απογευματινά ωράρια τμημάτων
 • Διάρκεια προγράμματος 2 μήνες

 Αποζημίωση Οφελούμενων

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 400€ (5 €/ώρα κατάρτισης)

Με το τέλος του προγράμματος, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες

Τέλος, στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, η Σχολή μας παρέχει δωρεάν το σεμινάριο "Γαλλικός Τεμαχισμός" (αξίας 390€) σε όλους τους ωφελούμενους που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. 

Το σεμινάριο θα παρέχεται εξ΄αποστάσεως μέσω e-learning.

 

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε το όνομα της επιχείρησης όπου εργάζεστε


Copyright © 2024 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής