Ενημέρωση

Νέα και ανακοινώσεις της σχολής
Το Ελληνικό Κρέας

Το κρέας αποτελεί ένα καταναλωτικό προϊόν με σημαντική διατροφική και οικονομική αξία.

Η πίεση των καταναλωτών για φθηνό σχετικά κρέας σε συνδυασμό με το υψηλό εγχώριο κόστος παραγωγής στα βοοειδή και στα χοιρινά οδηγεί σε αθρόες εισαγωγές. Οι εισαγωγές αυτές πλήττουν οικονομικά την χώρα ενώ η υπερκατανάλωση βιομηχανικού κρέατος ίσως έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία του τελικού καταναλωτή.

Ο κρεοπώλης πρέπει να θεωρηθεί  βασικός διαμορφωτής γνώμης, ικανός να καθοδηγήσει τον καταναλωτή να μεταβάλει τις συνήθειες του.

Αυτό κρίνεται μείζονος σημασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει αποξένωση και απόσταση από τον παραγωγό - κτηνοτρόφο.

Βασικός σκοπός στο κύκλο του κρέατος είναι να ωφελείται ο ΕΛΛΗΝΑΣ

  • κτηνοτρόφος 
  • έμπορος -κρεοπώλης
  • καταναλωτής

Βασικά εμπόδια στην επίτευξη αυτού είναι

  • η έμφαση του καταναλωτή στην τιμή και όχι στην ποιότητα
  • η επακόλουθη ζήτηση από τους χονδρεμπόρους - λιανεμπόρους για φθηνό κρέας
  • η μη ανταγωνιστικότητα σε τιμή  των Ελλήνων κτηνοτρόφων στο βιομηχανικό κρέας καθώς οι συνθήκες παραγωγής όπως και η έλλειψη τεχνογνωσίας ευνοούν άλλες χώρες

​Για αυτό πρέπει να εκπαιδευτεί

  • ο καταναλωτής να επιλέγει μικρότερη ποσότητα  βιολογικού τύπου κρέατος και να αναμένει για αυτό να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή
  • ο κρεοπώλης να επιτυγχάνει κερδοφορία με μικρότερες ποσότητες πωλήσεων
  • ο παραγωγός - κτηνοτρόφος να προσφέρει ανώτερα ποιοτικά προϊόν

Copyright © 2023 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής