Κατάρτιση Κυνηγών σε Θέματα Υγείας και Υγιεινής

 • Ημ/νία Έναρξης
  Ημ/νία Έναρξης Σεμιναρίου
  15 Φεβρουαρίου 2021
 • Διάρκεια
  Σύνολικές ώρες σεμιναρίου
  5 ώρες
 • Κόστος
  Συνολικό κόστος σεμιναρίου
  75€ (ειδικές τιμές για συλλόγους)

Κατάρτιση Κυνηγών σε Θέματα Υγείας και Υγιεινής

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που κυνηγούν άγρια θηράματα με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις της παθολογίας άγριων θηραμάτων, της παραγωγής και του χειρισμού αυτών, καθώς και του κρέατός τους μετά τη θήρα, ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν επιτόπια εξέταση του θηράματος.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 853/2004, τμήμα IV, κεφάλαιο I.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (εξ' αποστάσεως εκπαίδευση).

Εισηγητής: Φωτεινιάς Νικόλαος, Κτηνίατρος, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αν. Μακεδονίας Θράκης

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ημερομηνία Σεμιναρίου: 15/02/2021  17:00-22:00

Πληροφορίες - Εγγραφές:

 • Κομοτηνή: Γ. Νικολάου 6, 25310-82903
 • Αθήνα: Π. Τσαλδάρη 121, Καλλιθέα, 211-0124693, 6945998781

(ειδικές τιμές για συλλόγους)

 

Η εκπαίδευση καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • τη συνήθη ανατομία, φυσιολογία και συμπεριφορά των άγριων θηραμάτων,
 • τη µη φυσιολογική συμπεριφορά και τις παθολογικές μεταβολές των άγριων θηραμάτων λόγω ασθενειών, περιβαλλοντικής μόλυνσης ή άλλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του ανθρώπου μετά την κατανάλωση των προϊόντων αυτών,
 • τους κανόνες υγιεινής και τις ορθές τεχνικές χειρισμού, μεταφοράς, εκσπλαγχνισµού και άλλων διαδικασιών στις οποίες πρέπει να υποβληθούν τα θηράματα μετά τη θανάτωσή τους,
 • τη διαχείριση των κυνηγετικών υποπροϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


Copyright © 2021 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής