Σχολή Εκδοροσφαγέων

Σχολή Εκδοροσφαγέων

Ο εκδοροσφαγέας είναι το άτομο το οποίο ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων διαφόρων εμπορικών ζώων. Το επάγγελμα αυτό έχει καλές σχετικά αποδοχές. Η απασχόληση μπορεί να είναι τόσο πλήρης όσο και μερική. Εγκεκριμένα σφαγεία υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. 

Η διάρκεια φοίτησης είναι περίπου 3 μήνες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

  • 25 ώρες θεωρία
  • 260 ώρες πρακτκή εξάσκηση σε σφαγείο
  • 15 ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων και έπειτα από μια επιτυχή εξέταση, ο σπουδαστής λαμβάνει την βεβαίωση εκδοροσφαγέα, η οποία του επιτρέπει να ασκεί τα καθήκοντα του νόμιμα.

Η σχολή μας, σύμφωνα με το νέο νόμο,  θα δημιουργήσει τμήματα εκδοροσφαγέων από τον Ιούνιο του 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


Copyright © 2022 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής