Μετεκπαίδευση κρεοπώλων

 • Διάρκεια
  Σύνολικές ώρες σεμιναρίου
  12 ώρες
 • Κόστος
  Συνολικό κόστος σεμιναρίου
  250€

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε άτομα τα οποία ασκούν δραστηριότητα στον κλάδο του κρέατος (κρεοπωλείο, τεμαχιστήριο κρέατος, χονδρεμπόριο, παρασκευαστήριο κτλ) και θέλουν να πάρουν απαντήσεις σε βασικά ζητήματα τα οποία αφορούν την εύρυθμη - νόμιμη λειτουργία της επιχείρηση όπως και να γνωρίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης αυτής.

Θεματολογία:

 • Η τρέχουσα νομοθεσία εγκαταστάσεων -προϊόντων
 • Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός
 • Τεχνολογία κρέατος (Διατηρησιμότητα και Εξευγενισμός τεμαχίων κρέατος) 
 • Πρώτες και βοηθητικές ύλες παρασκευασμάτων
 • Κοστολόγηση
 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας 

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


Copyright © 2022 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής