Σεμινάρια

Κατάλογος διαθέσιμων σεμιναρίων
 • Διάρκεια
  Σύνολικές ώρες σεμιναρίου
  3 μήνες
 • Κόστος
  Συνολικό κόστος σεμιναρίου
  Επικοινωνήστε μαζί μας

Oι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν, με φυσική παρουσία, τόσο τα θεωρητικά μαθήματα όσο και την πρακτική άσκηση.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ως προσόν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆ 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Β ́ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων, Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποδεικνύεται η ισοτιμία του τίτλου που φέρουν.

 

Το τρίμηνο πρόγραμμα για τον ΚΡΕΟΠΩΛΗ περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 85 ωρών
 • Πρακτική κατάρτιση 100 ωρών
 • 3 μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος για 20 μέρες ​

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


Copyright © 2020 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής