Σχολή Κρέατος

www.sxolikreatos.gr
Ζητείται υπάλληλος κρεοπωλείου με πτυχίο και σχετική εμπειρία, από κρεοπωλείο στον Ταύρο. Πλήρης απασχόληση, 6ήμερο Δευτέρα έως Σάββατο, μισθός συζητήσιμος.
Ειδικότητα: Κρεοπώλης

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 9, ΤΑΥΡΟΣ NEW TASTES ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Α.Ε.


2103459006 newtastes@yahoo.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ
Ειδικότητα: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΝ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Προγραμματισμός, έλεγχος και συντονισμός των λειτουργιών της μονάδας επεξεργασίας κρέατος μεγάλων ζώων
•Σχεδιασμός διαδικασιών και οργάνωση της παραγωγής με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων, τη μείωση του κόστους, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και βιοασφάλειας και ασφάλειας του προσωπικού.
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του κωδικολογίου, τη σύνταξη των προδιαγραφών προϊόντων, την επιλογή των συσκευασιών, το σχεδιασμό της σήμανσης
•Προγραμματισμός παραγωγής σε συνεργασία με τη διοίκηση και τον Εμπορικό Διευθυντή Κρέατος.
•Συμμετοχή στις διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών. Προγραμματισμός παραγγελιών αγορών και παραδόσεων
•Οργάνωση και παρακολούθηση της αποθήκης της μονάδας
•Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων μονάδας.
•Τήρηση του συστήματος HACCP και του συστήματος ιχνηλασιμότητας
•Λειτουργία του καταστήματος λιανικής που θα λειτουργεί έμπροσθεν της μονάδας.
•Συμμετοχή σε περιοδικές συναντήσεις με τη διοίκηση και διευθυντές άλλων τμημάτων με αντικείμενο συζήτησης την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων για θέματα παραγωγής, λειτουργίας, διαδικασιών, προσωπικού κοκ.
•Έλεγχος τήρησης απαιτήσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και κοινοτική νομοθεσία

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
•Πτυχίο σχολής ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ
•Απαραίτητη εμπειρία σε επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος ή σε αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ που διαθέτουν εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος
• Γνώση διαχείρισης παραγωγής
• Γνώση των προτύπων ποιότητας και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας
• Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας
• Εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές δεξιότητες
• Προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ισχυρές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και προσέγγιση με γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων

Παροχές Εταιρίας
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
• Προοπτικές εξέλιξης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση,για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΒΙΠΕ IΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ


6952370197 despina.aeraki@adecco.com
Ζητείται Βοηθός Κρεοπώλη για μόνιμη εργασία σε Κρεοπωλείο στο Κουκάκι.
Ειδικότητα: Κρεοπώλης

Βεΐκου 106, Κουκάκι Φάρμα Κουκλαμάνη


2109245610
Ζητείται άμεσα Τυλιχτής/τρια για το κατάστημα Καραπατάκης στη Λαμία.
Ειδικότητα: Τυλιχτής

Λαρίσης 20, Λαμία Καραπατάκης


6978132642

Copyright © 2022 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής