Ένωση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

www.sxolikreatos.gr
Ιδιότητα: Κτηνίατρος
Περιοχή: Δυτική Μακεδονία

O Σωκράτης Ηλιάδης είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «ΕΣΔΥ». Από το 2001 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας των ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2001 έως και σήμερα έχει ασχοληθεί με πληθώρα αστυκτηνιατρικών ελέγχων σε τυροκομεία, κρεοπωλεία, εργαστήρια κοπής και  συσκευασίας κρέατος, σφαγεία και έχει συμμετάσχει σε τριμελείς επιτροπές αδειοδότησης επιχειρήσεων τροφίμων και επιτόπιες αυτοψίες. Επίσης, εργάστηκε για 4 έτη στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης.


Copyright © 2023 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής