Ένωση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

www.sxolikreatos.gr
Ιδιότητα: Κτηνίατρος
Περιοχή: Αττική

Ο Ιωάννης Μπίλιας είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στο παρελθόν έχει εργασθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ελεγκτής Κτηνίατρος στα πλαίσια του Οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και σε εταιρία πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, αναλώσιμων και διαγνωστικών τεστ. Από το 2009, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τροφίμων.  Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Α.Μ.: 37827032377) και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και στην εκπαίδευση Επαγγελματιών Κρέατος.


Copyright © 2023 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής