Ένωση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

www.sxolikreatos.gr
Ιδιότητα: Οικονομολόγος
Περιοχή: Αττική

Η Μαρία Μπερμπερίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει ολοκληρώσει της Μεταπτυχιακές της Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και από το 2011 έως σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη υλοποίησης σε αντίστοιχα προγράμματα. Από το 2019 είναι Υπεύθυνη της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ.


Copyright © 2023 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής