Ένωση Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

www.sxolikreatos.gr
Ιδιότητα: Υγιεινολόγος
Περιοχή: Αττική

Η Γεωργία Καρέκλη είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τον τίτλο του Υγιεινολόγου ΤΕ. Από το 2017 έως το 2020 έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Συνεργάτης σε επιχειρήσεις τροφίμων. Από το 2019 εργάζεται και ως Εκπαιδεύτρια σε Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος. Πλέον εργάζεται ως Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ΤΕ, στην Περιφερική Ενότητα Ανατολικής Αττικής.


Copyright © 2023 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής