Ενημέρωση

Νέα και ανακοινώσεις της σχολής

Ο πίνακας περιέχει την κατά μέσο όσο περιεκτικότητα διαφόρων συστατικών σε 100 g προβάτου (mutton) και σε 100 g μοσχαριού. Η περιεκτικότητα των συστατικών αυτών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως από τη διατροφή του κάθε ζώου, τη σωματική του διάπλαση, το κομμάτι που καταναλώνεται κ.ά. Τα δεδομένα που παρέχονται από τον πίνακα πρέπει να θεωρούνται και να χρησιμοποιούνται μόνο ως πληροφορίες.

 

Πηγές:


Copyright © 2021 Σχολή Κρέατος. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.
Σχεδίαση ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής